VOX POPULI- GRAĐANI DISTRIKTA, TRAŽIMO VAŠE MIŠLJENJE :Da li da javni funkcioneri obavljaju javne funkcije dok se protiv njih vodi krivični postupak?

Na posljednjoj sjednici Vlade Brčko Distrikta BiH usvojene su smjernice za izmjenu Zakona o vladi kojima se omogućuje da javni funkcioneri mogu obavljati javne funkcija kada postoji osnovana sumnja da su počinili krivično djelo i kada se protiv njih vodi krivični postupak. Tekst usvojenih smjernica glasi:

 

S M J E R N I C E

za izradu nacrta Zakon o izmjenama Zakona o Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine:

odrediti da gradonačelnik ili članovi Vlade ne mogu preuzeti dužnosti i ne mogu vršiti svoju funkciju:
ukoliko se protiv njih vodi krivični postupak zbog krivičnog djela u kojem je izrečena sudska mjera zabrane koja onemogućava ili ograničava vršenje službene dužnosti
ukoliko je izrečen pritvor koji traje duže od 30 dana
ukoliko je protiv njih u krivičnom postupku donesena pravosnažna sudska presuda kojom se oglašavaju krivim.

Obrazloženje za ovakav prijedlog sadržano je u sljedećem:

entitetski zakoni ne sadrže odredbe da gradonačelnik ili članovi Vlade ne mogu preuzeti dužnost i ne mogu vršiti svoju funkaciju u slučaju potvrđivanja optužnice zbog krivičnog djela za koje je zakonom propisana kazna zatvora od najmanje šest mjeseci ili u slučaju da im u toku istrage bude izrečena mjera zabrane zbog koje ne mogu obavljati dužnost. Navedena odredba propisana je trenutno samo propisom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, jer zakonima na državnom i entitetskom nivou nije propisano da nosioci izvršnih funkcija u slučaju potvrđivanja optužnica ili vođenja krivičnog postupka za bilo koje krivično djelo, ne mogu vršiti svoje funkcije.
Postojećim odredbama Zakona o Vladi ukida se presumcija nevinosti sadržana u Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava. Nemogućnost vršenja funkcije u slučaju potvrđivanja optužnice predstavlja uskraćivanje određenih prava članova Vlade jer nije donešena pravosnažna presuda kojom bi se oglasili krivim za određeno krivično djelo.

Ovdje su izneseni oficijelni argumenti Vlade na kojima se temelji pomenuta izmjena. Naravno, postoje i argumenti protiv ovakvih stavova, koje smo već iznosili na našem portalu. Stoga nam je želje da čujemo GLAS NARODA (VOX POPULI) kako bi otvorili JAVNU POLEMIKU oko ove javno značajne teme. Pozivamo sve, kako one koje si stručno bave ovom problematikom, tako i obične građane da izraze svoje mišljenje, naravno navodeći i argumentaciju na kojoj zasnivaju svoje stavove. Sve iznesene stavove ćemo javno objaviti kao bi nadležni imali uvid u ono što misli narod.

Pin It