POTPIŠIMO PETICIJU: Građani, vrijeme je da pomognemo našem sugrađaninu Osmanu Osmanoviću

PETICIJA POVODOM HAPŠENJA I PROCESUIRANJA OSMANA OSMANOVIĆA OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA REPUBLIKE SRBIJE

.......................Tekst peticije pročitajte ispod ...........................


* Polja označena crvenom zvjezdicom su obavezna

Mi dole potpisani izjavljujemo da ne pristajemo da pasivno posmatramo da se državljanin BiH i naš ugledni sugrađanin, Osman Osmanović, hapsi i procesuira od strane državnih organa Republike Srbije zbog navodnih ratnih zločina počinjenih u Brčkom (BiH), a da Brčko Distrikt BiH i država BiH ne koriste sve mogućnosti, prije svega uspostavu diplomatskih kanala, političkog djelovanja, medijskog angažmana te stručnih analiza, da se on (Osman Osmanović) izruči BiH i tu procesuira ako postoje osnovane sumnje da je počinio ratne zločine ili da mu se kao građaninu Brčko Distrikta BiH i državljaninu Bosne i Hercegovine pruži dodatna potrebna pomoć i podrška u postupku koji protiv njega vode organi Republike Srbije.

Dosadašnja praksa hapšenja državljana BiH od strane državnih organa R Srbije je pokazala da se radi u najmanju ruku o „sumnjivim“ optužnicama i da je isključivi cilj ovakvih optužnica da se sa naručenim svjedocima kompromitiraju pojedini državljani BiH, pripadnici Armije BiH, zbog navodnih ratnih zločina, a kako bi se stvorio privid izjednačavanja počinjenih ratnih zločina u BiH od strane Armije BiH i vojske Republike Srpske, u ovom slučaju u Brčkom (Brčko Distriktu BiH).
Prisjetimo se prije svega slučajeva Ejupa Ganića kada je Velika Britanija odbila zahtjev za izručenjem Republike Srbije na temelju vjerovatnoće da je postupak protiv njega u Republici Srbiji politički motiviran i Jovana Divjaka kada je Austrija odbila zahtjev za izručenjem Republike Srbije zbog bojazni da Jovan Divjak u Republici Srbiji ne bi mogao dobiti fer i nepristrasno suđenje. Takav je bio slučaj Ilije Jurišića odrobijao u srbijanskim zatvorima da bi se na kraju pokazalo da je nevin.

Sramno je ponašanje, kako državnih organa, tako i organa vlasti Brčko Distrikta BiH koji ni na jedan ozbiljniji način nisu reagovali povodom slučaja Osmanović.

MI dole potpisani na to ne pristajemo i za početak tražimo:

1. Da Skupština Brčko Distrikta BiH, u formi deklaracije ili rezolucije, ukaže državnim organima BiH na potrebu poduzimanja daljih diplomatskih i drugih mjera kako bi se Osman Osmanović izručio BiH ili kako bi izrazio diplomatski protest države BiH zbog odbijanja državnih organa Republike Srbije da izruče Osmanovića ili kako bi se pružila dodatna stručna i druga podrška Osmanu Osmanoviću u postupcima koji se protiv njega vode pred organima Republike Srbije te da se apelira na državne organe Republike Srbije da izruče Osmanovića, odnosno da se započne lokalna politička aktivnost za oslobađanje Osmanovića.

Ukoliko se to ne desi, mi dole potpisani ćemo povesti javnu kampanju da svi oni koji obnašaju javne funkcije u Brčko Distriktu BiH, a ignoriraju ovu inicijativu, budu bojkotovani na narednim lokalnim izborima

2. Tražimo od Parlamenta BiH da donese sličnu deklaraciju ili drugi odgovarajući akt povodom hapšenja i procesuiranja Osmana Osmanovića i započne najozbiljniju pravnu i diplomatsku aktivnost da se Osman Osmanović oslobodi iz pritvora, izruči BiH i u BiH procesuira, ako za to postoje osnove.

U protivnom, svi oni koji obnašaju javne funkcije u državnim organima, a ignoriraju ovu inicijativu, biti će bojkotovani na narednim opštim izborima.

Podsjećamo da je Ugovorom između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, diplomatski i konzularni vid komunikacije u vezi sa izručenjima uvijek omogućen, te shodno tome i Parlament BiH, Skupština Brčko Distrikta BiH, kao i sve druge institucije Brčko Distrikta BiH i države BiH, trebaju poduzeti sve potrebne mjere kako u međusobnoj koordinaciji tako i u zajedničkom istupanju prema Republici Srbiji kako bi se diplomatskim putem ishodovalo njegovo izručenje Bosni i Hercegovini ili kako bi mu se pružio drugi vid potrebne podrške u postupcima koji se vode protiv njega pred organima Republike Srbije.

Pored toga, potrebno je da Brčko Distrikt BiH uputi utemeljen apel prema državnim organima kako bi se dodatno ispitale sve druge mogućnosti predviđene Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima Bosne i Hercegovine, Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima Republike Srbije, kao i Evropskom konvencijom o ekstradiciji, s ciljem da država Bosna i Hercegovina uzme aktivnije učešće u postupku koji se vodi protiv Osmana Osmanovića (npr. mogućnost formiranja zajedničkih istražnih timova; preispitivanja postojanja pravnih osnova za izručenje Bosni i Hercegovini iz zakonodavstava i bilateralnih sporazuma dviju država te Evropske konvencije o ekstradiciji, a kako bi se pomoglo Osmanu Osmanoviću u sveobuhvatnijoj pripremi daljih pravnih lijekova – prije svega postupanja pred Evropskim sudom za ljudska prava – u kontekstu daljih odluka institucija Republike Srbije).

Ukoliko ova peticija ne urodi plodom kod Skupštine Brčko Distrikta BiH i Parlamenta BiH, mi ćemo nastaviti svoju građansku borbu za izručenje Osmana Osmanovića BiH javnim okupljanjima i drugim oblicima građanskih protesta.

Ako ništa drugo, ne smijemo dozvoliti da pasivno posmatramo kako država BiH, odnosno njeni politički predstavnici, ravnodušno žrtvuju svoje građane i to one koji su bili spremni založiti svoje živote u odbrani te države.

Ustanimo na noge i borimo se za živote, slobodu, čast i dostojanstvo svojih sugrađana.
Svojim potpisom peticije izvršimo pritisak na državne organe Brčko Distrikta BiH i BiH da pomogne Osmanu Osmanoviću.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email