KOLIKO JE NACIONALNOST BITNA ZA GRAĐANE BRČKO DISTRIKTA: ISTRAŽIVANJE- STAVOVI GRAĐANA BRČKO DISTRIKTA BIH

S raspadom bivše Jugoslavije i stvaranjem novih nacionalnih država nacionalna pripadnost dobija sveto značenje. Gotovo preko noći svi smo ugurani u nacionalne odore i postali veliki Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Albanci…

S jačanjem nacionalne identifikacije započinje političko i svako drugo manipuliranje nacionalnim osjećajima i nacionalnim identitetom.

   Pitali smo građane Distrikta koliko im je nacionalnost bitna.

 

                                                Koliko je za vas bitna nacionalna pripadnost?

 

                                             Odgovori

Total

veoma bitna

bitna

nije mi bitna

uopće mi nije bitna

ne mogu procijeniti

Koje ste nacionalnosti?

Srbi

broj

98

142

130

54

24

448

%

21.9%

31.7%

29.0%

12.1%

5.4%

100.0%

Hrvati

broj

68

88

70

24

20

270

%

25.2%

32.6%

25.9%

8.9%

7.4%

100.0%

Bošnjaci

broj

158

246

176

64

44

688

%

23.0%

35.8%

25.6%

9.3%

6.4%

100.0%

ostali

broj

12

51

98

42

21

224

%

5.4%

22.8%

43.8%

18.8%

9.4%

100.0%

Total

broj

336

527

474

184

109

1630

%

20.6%

32.3%

29.1%

11.3%

6.7%

100.0%

 

   Preko 20% ispitanika odgovorilo je da im je nacionalnost veoma bitna, 32,3% da im je bitna, 29,1% da im nije bitna i 11,3% da im uopće nije bitna. Hrvatima je nacionalnost najbitnija, dok je nacionalnost najmanje bitna onima koji se nacionalno ne izjašnjavaju kao Srbi, Hrvati ili Bošnjaci. Nema velikih razlika u stavovima Srba, Hrvata i Bošnjaka po ovom pitanju.

 

  No, bez obzira što veliki broj ispitanika smatra da im je nacionalna pripadnost bitna, njihovi naglašeni nacionalni osjećaji ne isključuju odnose spram pripadnika drugih nacionalnosti. Na pitanje da li se družite sa pripadnicima drugih nacionalnost dobili smo ovakve odgovore.

 

                                           Da li se družite sa pripadnicima druge nacionalnosti?

 

                                        Odgovori

Total

svakodnevno

često

ponekad

rijetko

nikada

ne mogu procijeniti

Koje ste nacionalnosti?

Srbi

Broj

106

114

134

62

20

12

448

%

23.7%

25.4%

29.9%

13.8%

4.5%

2.7%

100.0%

Hrvati

Broj

48

92

68

34

16

12

270

%

17.8%

34.1%

25.2%

12.6%

5.9%

4.4%

100.0%

Bošnjaci

Broj

138

156

208

122

46

18

688

%

20.1%

22.7%

30.2%

17.7%

6.7%

2.6%

100.0%

ostali

Broj

36

42

41

60

24

21

224

%

16.1%

18.8%

18.3%

26.8%

10.7%

9.4%

100.0%

Ukupno

Broj

328

404

451

278

106

63

1630

%

20.1%

24.8%

27.7%

17.1%

6.5%

3.9%

100.0%

 

    Veoma mali procent (oko 5%) ispitanika izjavljuje da se nikada ne druži sa pripadnicima druge nacionalnosti. Oko 50% se svakodnevno ili često druži sa pripadnicima druge nacionalnosti. Čak je oko 40% ispitanika spremno podržati brakove različitih nacionalnosti (Vidjeti tabelu ispod). To potvrđuje nacionalnu otvorenost stanovnika Distrikta.

       Dakle,bez obzira što postoji određeni procenat onih koji su u nacionalnom smislu isključivi ipak, i pored strahotnih iskustava prošlog rata i još uvijek prisutnih nacionalističkih ideologija, "bosanskih duh" zajedništva je još uvijek prisutan u Brčko Distriktu BiH. U boljim uslovima on bi zasigurno bio daleko dominantniji. Šta vi mislite?

 

              Smatrate li da se pripadnici različitih nacionalnosti i religija trebaju međusobno udavati/ženiti?

 

                                         Odgovori

Total

smatram da trebaju, ako se vole

smatram da ne trebaju

ne mogu procijniti

Koje ste nacionalnosti?

Srbi

Broj

224

148

76

448

%

50.0%

33.0%

17.0%

100.0%

Hrvati

Broj

100

122

48

270

%

37.0%

45.2%

17.8%

100.0%

Bošnjaci

Broj

250

310

128

688

%

36.3%

45.1%

18.6%

100.0%

ostali

Broj

57

119

48

224

%

25.4%

53.1%

21.4%

100.0%

Ukupno

Broj

631

699

300

1630

%

38.7%

42.9%

18.4%

100.0%

Pin It
Print Friendly, PDF & Email