DA LI SU GRAĐANI BRČKO DISTRIKTA ISTINSKI RELIGIOZNI? ISTRAŽIVANJE

 U novije vrijeme pored nacionalnosti i religija, odnosno konfesionalnost je vratila svoju dominantnu poziciju u društvu. I ne samo to, Ona postaje sastavni dio gotovo svakog identitet, bilo individualnog, bilo kolektivnog.  Opći je utisak da će deklarativno gotovo svi stanovnici Distrikta (BiH) potvrdit svoju religioznost, odnosno vjeru u Boga, bez obzira šta to značilo.

Na žalost to vraćanje religiji (svetom) dešava se u obliku re-tradicionalizicaje a ne u formi post-modernog subjekta. Postmoderni subjekt baštini iskustvo modernističkog projekta racionalne sumnje i prosvjetiteljske vjere u razuma ali i iskustvo spoznaje ograničenja moderne (razuma). Odnos spram religije u Brčanskim uslovima izgleda ovako.

   Na pitanje «Vjerujete li u Boga» 71% ispitanika izjavljuje da vjeruje, a 16% da ne vjeruje (Vidi tabelu). Gotovo su neznatne razlike u stepenu deklarativne religioznosti između onih koji se izjašnjavaju kao Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Oni koji se izjašnjavaju kao ostali ili Bosanci u manjem procentu se izjašnjavaju kao vjernici.

 

                                                                                    Vjerujete li u Boga?

 

                                  Odgovori

Total

da, vjerujem u Boga

ne vjerujem u Boga

ne mogu procijeniti

Koje ste nacionalnosti?

Srbi

Broj

348

52

48

448

%

77.7%

11.6%

10.7%

100.0%

Hrvati

Broj

226

20

24

270

%

83.7%

7.4%

8.9%

100.0%

Bošnjaci

Broj

516

82

90

688

%

75.0%

11.9%

13.1%

100.0%

ostali

Broj

68

120

36

224

%

30.4%

53.6%

16.1%

100.0%

Total

Broj

1158

274

198

1630

%

71.0%

16.8%

12.1%

100.0%

          No, kada je u pitanju prakticiranje vjere onda je broj vjernika mnogo manji. Samo oko 30% ispitanika redovno ili često posjećuje vjerske objekte i obavlja vjerske dužnosti (Vidi tabelu).

 

                              Koliko često posjećujete vjerske objekte radi obavljanja vjerskih dužnosti?  

 

                            Odgovori

Total

redovno

često

ponekad

nikada

ne mogu procijeniti

Koje ste nacionalnosti?

Srbi

Broj

34

80

202

96

36

448

%

7.6%

17.9%

45.1%

21.4%

8.0%

100.0%

Hrvati

Broj

72

68

112

12

6

270

%

26.7%

25.2%

41.5%

4.4%

2.2%

100.0%

Bošnjaci

Broj

78

140

266

158

46

688

%

11.3%

20.3%

38.7%

23.0%

6.7%

100.0%

ostali

Broj

6

38

54

111

15

224

%

2.7%

17.0%

24.1%

49.6%

6.7%

100.0%

Total

Broj

190

326

634

377

103

1630

%

11.7%

20.0%

38.9%

23.1%

6.3%

100.0%

           Istinska vjera u Boga neizostavne vodi usvajanju i poštivanju nekih moralnih principa. No. očigledno da to u velikom procentu ne važi i za veliki broj brčanskih vjernika. Tako oko 43% ispitanika smatra da opravdano koristiti nedozvoljena sredstva da bi se ostvarili neka korist za sebe i svoju porodicu (Vidi tabelu ispod).

 

 

Smatrate li da je danas dozvoljeno koristiti nedozvoljena sredstva da bi se postigla korist za sebe i svoju porodicu?

 

                                               Odgovori

Total

smatram da je opravdano, jer se svi tako ponašaju

smatram da je djelimično opravdano

smatram da nije opravdano

ne mogu procijeniti

Koje ste nacionalnosti?

Srbi

Count

116

118

166

48

448

%

25.9%

26.3%

37.1%

10.7%

100.0%

Hrvati

Count

46

96

108

20

270

%

17.0%

35.6%

40.0%

7.4%

100.0%

Bošnjaci

Count

96

148

340

104

688

%

14.0%

21.5%

49.4%

15.1%

100.0%

ostali

Count

32

45

111

36

224

%

14.3%

20.1%

49.6%

16.1%

100.0%

Total

Count

290

407

725

208

1630

%

17.8%

25.0%

44.5%

12.8%

100.0%

   Zaključke o brčanskim vjernicima izvucite sami i podjlite sa ostalima.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email