KVALITET ŽIVOTA U DISTRIKTU: ISTRAŽIVANJE - STAVOVI GRAĐANA BRČKO DISTRIKTA BIH

 Brčanski demokratski forum je 2016/17. godine proveo empirijsko istraživanje stavova građana Distrikta o bitnim pitanjima života u Distriktu. Uzorak od 1360 ispitanika je strukturiran pa nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, spolu, mjestu življenja, radnom statusu. Pitanja su se odnosila na:

  • Procjenu kvaliteta života u Distriktu
  • Socijalne odnose
  • Nacionalnu i religijsku identifikaciju i uticaj religije i nacionalne pripadnosti na ponašanje i stavove
  • Osjećaj sigurnosti u Distriktu i BiH
  • Vrijednosne orijentacije ispitanika
  • Procjenu lične budućnosti, kao i budućnosti Distrikta i BiH

    IZVJEŠTAJ 1: KVALITETA ŽIVOTA U DISTRIKTU

  Brčko Distrikt BiH je Konačnom arbitražnom odlukom formiran kao specifična multietnička lokalna zajednica sa čitavim nizom pogodnosti, od visokog budžeta do ovlasti sličnih onima koje imaju entiteti. Dugo vremena kotirao je kao «ogled za ugled» u BiH. Sa suspendiranjem rada OHR-a Brčko i ovlasti Supervizora mnoge negativne stvari su izbile na površinu: kriminal i korupcija, nepotizam, negativna kadrovska selekcija koja je dovela ne samo do stagnacije, nego i do nazadovanja u svim sferama javnog života. Pad životnog standarda, nezaposlenost, izostanak javnih projekata ili njihova korumpiranost pojačali su otvoreno nezadovoljstvo stanovništva. Danas se sve češće govori o Distriktu kao promašenom projektu koji se održava isključivo velikim budžetom i potrebom međunarodne zajednice, prije svega SAD, da održe iluziju sopstvene uspješnosti. No, da vidimo kako građani Distrikta procjenjuju kvalitet života u Distriktu.

 

  Na pitanje: «Kako procjenjujete život u Distriktu» dobili smo sljedeću strukturu odgovora (Vidi tabelu).

 

                                   

 

Kako procjenjujete život u Brčko Distriktu BiH?

 

Kako procjenjujete život u Brčko Distriktu BiH?

Total

život u Distriktu je odličan

život u Distriktu je dobar

život u Distriktu je loš

život u Distriktu je užasan, gotovo nepodnošljiv

ne mogu procijeniti

Koje ste nacionalnosti?

Srbi

Count

32

110

216

38

52

448

% within Koje ste nacionalnosti?

7.1%

24.6%

48.2%

8.5%

11.6%

100.0%

Hrvati

Count

28

84

92

26

40

270

% within Koje ste nacionalnosti?

10.4%

31.1%

34.1%

9.6%

14.8%

100.0%

Bošnjaci

Count

90

164

312

52

70

688

% within Koje ste nacionalnosti?

13.1%

23.8%

45.3%

7.6%

10.2%

100.0%

ostali

Count

26

36

129

6

27

224

% within Koje ste nacionalnosti?

11.6%

16.1%

57.6%

2.7%

12.1%

100.0%

Total

Count

176

394

749

122

189

1630

% within Koje ste nacionalnosti?

10.8%

24.2%

46.0%

7.5%

11.6%

100.0%

 

Rezultati istraživanja pokazuje da preko 10% ispitanika smatra da je život u Distriktu odličan, a preko 24% da je dobar. Dakle oko 35% ispitanika je zadovoljno životom u Distriktu. Teško je pretpostaviti da u sadašnjim uslovima života u BiH (pa i u Distriktu) ima onih koji smatraju da je život u takvima odličan. No, očigledno da ima u Brčko Distiktu preko 10% onih koji, bez obzira na loše opšte stanje, smatraju da je život odličan. Zašto? Odgovor na ovo pitanje zaslužuje posebnu pažnju.

 Ne treba zanemariti da u Distriktu živi i 46% onih koji smatraju da je život u Distrikt loš i 7,5% onih koji smatraju da  je život užasan, gotovo nepodnošljiv. Bez obzira što je preko 50% ispitanika nezadovoljnih životom u Distriktu to nije dovoljan broj da se u Brčkom nešto radikalno promjeni. Očigledno da u Distriktu postoji jedan relativno visok procenat onih koji su sebi obezbjedili uslove života daleko iznad objektivnih mogućnosti, kako onih u BiH, tako i Distrikta. Ovakvi uslovi života zasigurno nisu stečeni radom, nego privilegijama. Tu mislimo, prije svega, na politički sloj stranačkih i državnih funkcionera i njihovih sljedbenika koji zloupotrebljavaju javna ovlaštenja radi lične koristi. Ovaj privilegirani politički sloj (klasa) je uz sebe vezala relativno širok sloj onih kojima obezbjeđuje zaposlenje u javnom sektoru, kojima redovno dodjeljuje podsticaje u poljoprivredi i privredi, onih koji svake godine dobivaju grantove preko raznih udruženja i organizacija… Oni čine privilegirani sloj kojem je relativno dobro i koji se protive svakoj promjeni.

Iz toga izvodimo zaključak da je u Brčko Distriktu BiH relativno visok procent onih koji smatraju da je život odličan, odnosno dobar što za duže vrijeme čini ovo zajednicu politički stabilnom od većih potresa. Potresi su mogući ako se uslovi života promjene, odnosno ako se počnu ukidati postojeće privilegije ili se radikaliziraju stavovi relativno visokog procenta nezadovoljnih.

 

   Ova kritična masa nezadovoljnih životom u Distriktu se povećava kada pitate da li bi napustili Brčko Distrikt BiH, kada bi im se ukazala povoljna prilika. Tako oko 60% ispitanika izjavljuje da bi napustili Distrikt, dok samo oko 22% izjavljuje da bi ostali u Brčkom (vidi tabelu).

 

                                    Da li biste napustili Brčko Distrikt kada bi vam se ukazala prilika?

 

Da li biste napustili Brčko Distrikt kada bi vam se ukazala prilika?

Total

napusto/la bih

be bih napustio/la

ne mogu procijeniti

Koje ste nacionalnosti?

Srbi

Count

298

84

66

448

% within Koje ste nacionalnosti?

66.5%

18.8%

14.7%

100.0%

Hrvati

Count

122

96

52

270

% within Koje ste nacionalnosti?

45.2%

35.6%

19.3%

100.0%

Bošnjaci

Count

400

152

136

688

% within Koje ste nacionalnosti?

58.1%

22.1%

19.8%

100.0%

ostali

Count

138

36

50

224

% within Koje ste nacionalnosti?

61.6%

16.1%

22.3%

100.0%

Total

Count

958

368

304

1630

% within Koje ste nacionalnosti?

58.8%

22.6%

18.7%

100.0%

Pin It
Print Friendly, PDF & Email