Izazovi: Ko će da nas liječi u Brčko Distriktu BiH!?

Ovih dana je  na fecebooku popularna aktivnost takozvanih Izazova. Igra se igra ovako:  Jedna osoba postavi fotografiju  ili temu i izaziva prijatelje da se oglase. Bilo je tu izazova postavljanja starih fotografija, fotografija iz djetinjstva, a trenutno je popularan izazov u pjevanju.

  Sa prijateljima iz moga odjeljenja III -2 Ekonomske škole  procijenila sam da je za nas najbolji izazov bila tema o kojoj je nedavno pisala djevojka iz moje škole. Ona je govorila o nedostatku gradskog kina. Teme koje se bave našom društvenom i građanskom odgovornošću trebaju biti izazov za nas mlade. To je prilika da pokažemo da i ovim teškim vremenima razmišljamo kao mladi odgovorni ljudi koji promišljaju o društvenoj problematici.  Istovremeno, ovo je način da pokažemo da ove online školske dane provodimo radno, pripremjući se za trenutak kad sve ovo prođe.  Prihvatamo izazov i predstavljamo našu temu iz projekta Građanin a ona glasi - Ko će da nas liječi!?

Još  prije epidemije svima nam je bilo jasno da u našem zdravstvu nešto ne valja. Sve je manje liječnika i medicinskog osoblja i pitanje je šta će se desiti kada naš grad ostane sa vrlo malo njih? Ne živimo u velikom gradu koji ima klinički univerzitetski centar ili neku dobro opremljenu bolnicu sa brojnim kadrom koji se može u svakom trenutku uspješno reorganizirati. Naši liječnici rade po dvije smjene i dnevno prime bezboj pacijenata, što je iznad svih standarda liječničke prakse, a masovan odlazak medicinskog osoblja u Njemačku već je bio problem prije epidemije.

Preko noći smo se našli u situaciji kada svijetom hara COVID-19. Suočeni smo sa pitanjem šta ako se zdravstveno stanje u Brčko Distriktu pogorša? Da li je naše krhko zdravstvo spremno nositi se sa tim problemom? Ko bi u tom slučaju građanima pružio odgovarajući tretman i njegu?

Još na početku projekta znali smo da rezultati neće biti optimistični. Naše ankete, koje smo uradili još prije epidemije, su pokazale da su ljudi nezadovoljni stanjem u zdravstvu, a kao najveći problem naveli su loše uvjete liječenja- zastarjelu opremu, nedostatak uređaja, duge liste čekanja-što su ujedno i glavni razlozi odlaska lječnika iz Brčkog i Bosne i Hercegovine.

 Ovo nisu pitanja o kojima  treba raspravljati samo onda kada se na našem području pojavi nekakav problem, ovo su pitanja koja je trebalo  riješiti  mnogo prije. Međutim, cilj našega projekta i jeste bio da pokušavamo utjecati  kako na vlast, tako i na liječnike kako bi se shvatilo da je vrijeme da se dosta toga promijeni. Možda u poređenju sa nekim drugim gradovima naše zdravstvo i nije toliko loše, ali ako znamo koliki je budžet Brčko Distrikta, onda bismo svakako trebali biti daleko ispred ostalih u Bosni i Hercegovini.

Ukoliko pratimo medije, možemo vidjeti da se ovih dana medicinska oprema nabavlja po hitnoj proceduri nabavke. Dakle, moguće je skratiti i pojednostaviti procedure ako se to želi. I prije virusa korona brojni građani su bili suočeni sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, možda su i mnogi životi mogli biti spašeni da se blagovremeno djelovalo.

 Ulaganje u zdravstveni sistem bi trebalo biti kontinuirano i plansko. Da je tako, vjerojatno bi situacija bila dosta bolja i  danas ne bismo imali strah da nećemo imati dovoljno medicinskog osoblja, dovoljno respiratora, adekvatan uređaj za testiranje...

U ovom trenutku još smo svjesniji da je zdravstvo među društvenim prioritetima. Ali još uvijek nije kasno da se organiziramo, bolje planiramo i više ulažemo u naše liječnike i opremu.

Građane podsjećamo da je među njihovim pravima i pravo na zdravstvenu zaštitu i adekvatno liječenje, a nadležne na njihovu obavezu da učine sve kako bi bila zaštićena prava i sigurnost građana.

Naravno, mi srednjoškolci nismo neko ko je u stanju ponuditi najbolja rješenja za sve probleme o kojima raspravljamo. Ali zadatak projekta Građanin je da uočavamo probleme u društvu, predlažemo moguća rješenja, razvijamo svijest o društvenoj odgovornosti, te potaknemo i druge da to čine. Ovom prilikom izazivamo ekipu III- 8 iz naše škole da predstavi problem kojim su se bavili i predloži moguća rješenja. A  znamo da im je tema itekako zanimljiva.

 

                                                                                                Ivona Jurković

                                                                                                Dušanka Lukić

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email