KAKO TO RADI UPRAVNI ODBOR JP KOMUNALNO PO NAREDBI VLADAJUĆIH STRANAKA U DISTRIKTU

PROČITAJ MI TEKST

Dana, 23.06.2020. godine, tri člana Upravnog odbora JP Komunalno (Anto Ilić - predsjednik, Mirsad Hasanbašić - član i Dragan Tomić - član) su u prostorijama Preduzeća održali sastanak i donijeli izmjene i dopune Pravilnika o radu na način da su prilagodili Pravilnik o radu zaposlenici Ankici Franjić, zaposlenoj na poziciji šefa RJ Čistoća.

Naime, Ankica Franjić (kadar HDZ-a) je zasnovala radni odnos krajem 2009. godine sa SSS u Komunalnom preduzeću na poziciji Referent za obračun plata i naknada sa platnim koeficijentom 2,5.

29.jula 2011. godine je stekla VSS, zvanje dipl. oec na Panevropskom univerzitetu Apeiron Banjaluka, ispostava Bijeljina.

Od 01.11.2012.do 31.10.2013. godine radila je kao pripravnik u Komunalnom preduzeću, a od 01.07.2016. godine internom odlukom je preraspoređena na poziciju sa VSS -  Referent ekonomsko-analitičkih poslova u RJ Čistoća, sa platnim koeficijentom 5,3, mada to Zakonom o zapošljavanju  nije moguće. Ali, u Komunalnom preduzeću Brčko Distrikta sve je moguće.

U periodu od sticanja VSS do decembra 2019. godine, po instrukcijama predsjednika Upravnog odbora Ante Ilića, Ankica Franjić je radila na rukovodećim pozicijama kao vršilac dužnosti šefa Sektora logistike u Odjeljenju za razvoj i investicije i vršilac dužnosti šefa RJ Čistoća i tako stekla radno iskustvo na rukovodećim pozicijama koje je potrebno za zasnivanje radnog odnosa na poziciji šefa RJ Čistoća sa platnim koeficijentom 7.

Krajem 2019. godine, objavljen je javni konkurs za poziciju šefa RJ Čistoća i Ankica Feranjić je zasnovala radni odnos na toj poziciji.

Nedavno je objavljen javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na poziciji Zamjenik direktora u Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta BiH i Ankica Franjić je primljena na tu poziciju.

Pošto je to mandatna pozicija na 4 godine, Ankica Franjić se obratila direktoru Komunalnog preduzeća sa zahtjevom da joj se da neplaćeno odsustvo za vrijeme rada na poziciji zamjenika direktora u Fondu zdravstvenog osiguranja.

S obzirom da je to u suprotnosti sa Zakonom o radu i trenutno važećim Pravilnikom o radu Komunalnog preduzeća, tri člana Upravnog odbora ( dva člana nisu došla na sastanak - Muamer Ahmetspahić i Smiljana Čolaković ) su na sastanku održanom dana 23.06.2020. godine  izmijenili Pravilnik o radu bez učešća radnika i Sindikata Preduzeća, bez objavljivanja dokumenta na oglasnoj ploči i za vrijeme odsustva direktora Komunalnog preduzeća koji je u ovom periodu na godišnjem odmoru.

   Eto tako se to radi u JP Komunlno kada treba kadrovima vladajućih stanaka „pomoći“ da „napreduju“. Naravno, situacija nije ništa bolja ni u ostalim javnim institucijama Brčko Distrikta BiH. Pitanje je samo koliko će građani Distrikta sve ovo ćutke podnositi i koliko će nadležne institucije sve ovo ignorisati.

 

O.I.

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email