Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

(Hajde da se nađemo) NA POLA PUTA...

Da ,to je refren nekog laganog šlagera i podrazumijeva ,valjda, nekakav kompromis koji postižu dvije različite strane "u sporu“. Život je inače pun kompromisa i ispravljanja grešaka. Ljudski je griješiti, ljudski je kritikovati i prihvatati kritiku i, kada iz kritike nešto naučimo, nastojeći da budemo bolji, možemo biti zadovoljni.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Na posljednjoj sjednici Vlade Brčko Distrikta BiH usvojene su smjernice za izmjenu Zakona o vladi kojima se omogućuje da javni funkcioneri mogu obavljati javne funkcija kada postoji osnovana sumnja da su počinili krivično djelo i kada se protiv njih vodi krivični postupak. Tekst usvojenih smjernica glasi:

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email